Fra borgermødet den 11. august 2016

Nyt i Morud

Fra mødet i Langesøhallen torsdag den 11. august, se invitation

Der var inviteret til borgermøde i Morud om den fremtidige udvidelse af Langesøhallen og projektet den grønne kile.

Den grønne kile Se her arkitekt Michael Finkes præsentation af projektet Den grønne kile: Se præsentation

Projektet den grønne kile har til formål at skabe et stærkt visuelt udtryk for byens centrum og samtidigt forbinde skov og by. Projektet omhandler en del af vejmatriklen for Idrætsvej og Centret på den modsatte side af Rugårdsvej.

Foto: Bent Soelberg
Foto: Bent Soelberg

På mødet blev følgende emner drøftet som punkter der skal indarbejdes i projektet:

  • Trafiksikkerhed i krydset ved Rugårdsvej, herunder en overgang og mulighed for at krydse vejen.
  • En eventuel forlængelse af stien mod syd.
  • Gøre stien forbeholdt fodgængere.
  • Dobbelt fortov på den vestlige side af Idrætsvej.
  • Skal de 4 containere udtages af projektet?
  • Skabelsen af et følelsesmæssigt centrum, et mødested, informationsstander evt. med bykort.

Bemærkninger og input til projektet Den grønne kile kan sendes til Tommy Mickiewicz Hagstrøm på mail: tmh@nordfynskommune.dk og til arkitekt Michael Finke på mail: michael@landplus.dk

Foto: Bent Soelberg
Foto: Bent Soelberg