Jordstykke bagved BRUGSEN

Til gruppen vedr. bymidten

Til overvejelser i gruppen kunne evt. indgå , at den GULE GÅRD ved siden af brugsen kunne afhænde det store jordstykke bagved BRUGSEN til udvikling af et lille parkmiljø, evt. med gamle landsbylege eller andet.

Gruppen er meget velkomne til at evt. besigtige området.
Mange hilsner fra Palle Krabbe samt medbeboere.
Tlf.   22 40 66 15

Egen studietur

Jeg synes vi skal forsøge at lave en ” egen studietur” til et sted, hvor der er gjort nogle erfaringer med omdannelse eller dannelse af en bymidte a la Morud. Kan oplægsholder fra Nordfyns kommune ikke give os et par indput f.eks. John Zola eller Jan Jessen, Nordfyn Kommune.

Venlig hilsen
Mogens

 

Bymidten – Borgermøde

Hvis vi skal have et borgermøde i august, ser det lidt tungt ud med et indlæg fra Johs. Frandsen.

Han vil meget gerne komme, men kan kun de sidste dage i august på nuværende.

Men det taler vi om på næste arbejdsmøde.

Venlig hilsen
Susanne Mann Skou