Masterplan

29. august 2016: Revideret oplæg efter borgermødet den 11. august 2016:

  • Trafikafdelingen kan godkende en færdselssikring på tværs af Rugårdsvej. Derfor indeholder projektet nu en hævet og støjsvag belægning i krydset ved Rugårdsvej.
  • På den nordlige grund er der lavet en plads med en støttemur i stedet for en sti.
  • Der er blevet ændret i sammensætningen af træer.

Læs mere

Link: Byudvikling Morud


12. august 2016: Se oplægget til byudvikling fra Land+ og kommunen:

Link: Byudvikling Morud