Billeder fra 1. spadestik

Mandag, den 3. juli, kl. 14, var der inviteret til “1. spadestik”. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde tog det første spadestik i silende regn. Der blev sagt nogle få ord af Franz Rohde, Landskabsarkitekt fra Land+ Michael Finke og Formand for Morud Lokalråd Jon Bøgelund Rasmussen.

Indgravering på spaden
Nyeste tegning fra projektet (kan ses i Dagli’ Brugsen)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde tager det første spadestik

Borgmester Morten Andersen, Formand for Morud Idrætsforening Peben Jensen og formand for hallens byggeudvalg Jørn Kaltoft
Preben Jensen (tv), Landskabsarkitekt fra Land+ Michael Finke (tv forrest), Hans Jørgen Nielsen, Nordfyns Kommune, Driftschef Louise Rasmussen, Nordfyns Kommune, Franz Rohde, Arne Larsen fra hallens bestyrelse og Ole Sahl fra Handicaprådet.
Entrepenøren