Åbredden (arealet vest for Idrætsvej)

Områdes ejes af firmaerne DRØSCHLER HOLDING ApS, c/o Jan Drøschler, BREDBJERG INVEST ApS, c/o Jesper Hansen og FOGT HOLDING ApS, c/o Gert Fogt. Der er ikke byggepligt på området. Har talt med Gert Fogt, som fortæller, at der ikke er aktuelle planer for området. Arbejdet har ligget stille siden finanskrisens start og han venter på at det bliver bedre tider, eller at en køber henvender sig. På ca. en 1/3 – 1/4 af grunden ned mod åen, skal der ske yderligere fundering.

Forslag fra Susanne

Forslag: Prebens udmærkede ide om vand under glas, kunne man måske lave ved indgangen til Hallen.

Åen løber under og der lys ved overgang om aftenen.

Kunne man inddrage vores næsten lokale træmand, til at lave nogle liggende træfigurer.

Evt. ved det grønne område overfor Brugsen. Figurer, som kan sidde på og børn kravle/lege på.

Se evt. ved Carlslund i Odense.

Lade fortov være gennemgående ved Skovvej af hensyn til skolebørn på vej til hallen.

Videreføre Langsø Skovens træpæle, på en eller anden måde ud for brugsen P-plads og delvis ved lægehuset.

Eller træer om muligt.

Lave 2 koniske midterfelter på Rugårdsvej før og efter ”Torv”, som føres ud til sidevejes fortove…

så der ved hjælp af stenbelægning eller striber på en asfaltbelægning fremkommer overgange for gående.

Banestien føres over Bakkevej med blå farve.

Der er jo lavet vejbump på Plantagevej, så om det samme vil hindre trafik på Bakkevej??

Men tænke buspladsen ind på en eller anden måde.

Lysmaster vil selvfølgelig også ændre bybilledet.

Træer eller lys i midten af P-pladser på Idrætsvej, langs Rugårdsvej og især ved enderne af P-arealet.

Men måske ikke muligt grundet kloak m.m.