Alle indlæg af Webmaster Morud.dk

Jordstykke bagved BRUGSEN

Til gruppen vedr. bymidten

Til overvejelser i gruppen kunne evt. indgå , at den GULE GÅRD ved siden af brugsen kunne afhænde det store jordstykke bagved BRUGSEN til udvikling af et lille parkmiljø, evt. med gamle landsbylege eller andet.

Gruppen er meget velkomne til at evt. besigtige området.
Mange hilsner fra Palle Krabbe samt medbeboere.
Tlf.   22 40 66 15

Egen studietur

Jeg synes vi skal forsøge at lave en ” egen studietur” til et sted, hvor der er gjort nogle erfaringer med omdannelse eller dannelse af en bymidte a la Morud. Kan oplægsholder fra Nordfyns kommune ikke give os et par indput f.eks. John Zola eller Jan Jessen, Nordfyn Kommune.

Venlig hilsen
Mogens

 

Bymidten – Borgermøde

Hvis vi skal have et borgermøde i august, ser det lidt tungt ud med et indlæg fra Johs. Frandsen.

Han vil meget gerne komme, men kan kun de sidste dage i august på nuværende.

Men det taler vi om på næste arbejdsmøde.

Venlig hilsen
Susanne Mann Skou

Åbredden (arealet vest for Idrætsvej)

Områdes ejes af firmaerne DRØSCHLER HOLDING ApS, c/o Jan Drøschler, BREDBJERG INVEST ApS, c/o Jesper Hansen og FOGT HOLDING ApS, c/o Gert Fogt. Der er ikke byggepligt på området. Har talt med Gert Fogt, som fortæller, at der ikke er aktuelle planer for området. Arbejdet har ligget stille siden finanskrisens start og han venter på at det bliver bedre tider, eller at en køber henvender sig. På ca. en 1/3 – 1/4 af grunden ned mod åen, skal der ske yderligere fundering.

Forslag fra Susanne

Forslag: Prebens udmærkede ide om vand under glas, kunne man måske lave ved indgangen til Hallen.

Åen løber under og der lys ved overgang om aftenen.

Kunne man inddrage vores næsten lokale træmand, til at lave nogle liggende træfigurer.

Evt. ved det grønne område overfor Brugsen. Figurer, som kan sidde på og børn kravle/lege på.

Se evt. ved Carlslund i Odense.

Lade fortov være gennemgående ved Skovvej af hensyn til skolebørn på vej til hallen.

Videreføre Langsø Skovens træpæle, på en eller anden måde ud for brugsen P-plads og delvis ved lægehuset.

Eller træer om muligt.

Lave 2 koniske midterfelter på Rugårdsvej før og efter ”Torv”, som føres ud til sidevejes fortove…

så der ved hjælp af stenbelægning eller striber på en asfaltbelægning fremkommer overgange for gående.

Banestien føres over Bakkevej med blå farve.

Der er jo lavet vejbump på Plantagevej, så om det samme vil hindre trafik på Bakkevej??

Men tænke buspladsen ind på en eller anden måde.

Lysmaster vil selvfølgelig også ændre bybilledet.

Træer eller lys i midten af P-pladser på Idrætsvej, langs Rugårdsvej og især ved enderne af P-arealet.

Men måske ikke muligt grundet kloak m.m.